Liliana

liliana

What is the Dạng Hồ ly for Liliana?

Nội tại: Dạng người: Trong trạng thái loài người Liliana sẽ đánh xa. Dạng hồ ly: Tăng 20 giáp & giáp phép (+5 mỗi cấp tướng) , 30 tốc chạy, đồng thời khiến đòn đánh thường gây thêm sát thương phép. Khi tung chiêu trong dạng người, Liliana ngưng tụ ma lực gây sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng.

How many Giáp is Liliana?

Khi tung chiêu trong dạng người, Liliana lướt theo hướng chỉ định và hoá thành hồ ly gây sát thương phép lên những kẻ địch trúng chiêu dọc đường, đồng thời làm chậm 30% tốc chạy của nạn nhân trong 2 giây. Suốt thời gian lướt đi Liliana không thể bị chọn làm mục tiêu, đồng thời tăng 120 giáp và giáp phép trong 2.5 giây sau khi biến hình.

What is the Phép bổ trợ Liliana?

Phép bổ trợ Liliana Liliana nên đem theo phép bổ trợ Tốc biến để tăng sự cơ động và biến ảo của mình, ngoài ra cũng có thể dùng Tốc biến để thoát thân hiệu quả. VII. Cách chơi Liliana 1.

How many Viên Công Phép do I need for Liliana?

Bảng ngọc cho Liliana Ngọc đỏ: 10 viên Công phép. Ngọc lục: 10 viên Tốc đánh / Xuyên giáp phép. Ngọc tím: 5 viên Công phép / Hút máu phép, 5 viên Tốc đánh / Tốc chạy.

Postagens relacionadas: